เล่นโยคะ จัดท่าเยอะ ท่ายาก ท่าพิสดาร ได้หมด พี่เรียนมาอย่างมันส์ ท่วงท่าเร้าร้อนมันส์สุดระทึก จัดว่าพระเจ้ากล้วยทอด มันยอดมาก ต่อให้เลยไม่ถึง 5นาทีแตกแน่ๆ

874