เพิ่งตั้งงานวันแรกก็หยุดงานกันเลย เอากันทั้งวัน

984