สิ่งเดียวที่ทำให้เราอิ่มทั้งคือการกินนน้ำรูแตด

956