ของดีจึงบอกต่อหิ้วเด็กอ่างมาต่อที่ห้องเบื่อที่เตียงชวนมาเล่นสุโค่ยจนต้องร้องขอชีวิตจนต้องร้องขอชีวิตข้างระเบียง public agent จัดท่าลิงอุ้มแตงโชว์ห้องตรงข้ามสะหน่อย

1,528